HomeDienstenBedrijfs infoTest
Poolster Consulting
Software testing
Diensten

Onafhankelijk Advies
Omdat Poolster Consulting onafhankelijk is en ervaring heeft met de meest gebruikte testmethoden en technieken kan Poolster Consulting een op maat gesneden advies uitbrengen voor uw organisatie. Onze aanpak is om eerst de huidige manier van werken in kaart te brengen. Vervolgens zal een totale invulling van het testtraject worden beschreven welke is toegespitst op de specifieke situatie. Op basis van de huidige en de ideale situatie zal een gefaseerde aanpak worden voorgesteld om de totale invulling van het testtraject vorm te geven. De aanpak wordt met uw doorgesproken om te bepalen tot welke niveau de organisatie het testen wil invullen.

Op basis van het rapport kan dan een inschatting worden gemaakt van de investeringen en doorlooptijden die er mee gemoeid zijn. Het begeleiden van de aanpak kan zowel door Poolster Consulting gebeuren als door een ander bureau. Het onderzoek zal naar schatting tussen 40 en 80 uur vergen, dit is afhankelijk van de grote en complexiteit van de organisatie.

Tijdens het invullen van het ideaal testtraject zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de huidige manier van werken, immers de continuïteit moet gewaarborgd blijven.


Testmanagement /Projectleiding
Poolster Consulting is ook gespecialiseerd in het leiden en managen van testprojecten. Belangrijk hierbij is het inzichtelijk maken van het testproces evenals het zichtbaar maken van de testresultaten.


Home|Diensten|Bedrijfs info|Test